Rotary Deinze
Service Club | info@rotaryclubdeinze.be | Deinze en Leiestreek

Welkom bij

RCDLogo


Rotary Deinze dankt alle mensen die in deze Corona tijd anderen helpen.WAT IS ROTARY? WAAR STAAT ROTARY DEINZE VOOR?Rotary Club Deinze maakt deel uit van de wereldwijde organisatie Rotary International en is een organisatie die zich blijft ontwikkelen en versterken.
Het internationaal jaarthema voor 2020-2021 is “Rotary Opens Opportunities”. De pandemie die momenteel heerst daagt ons uit om naar nieuwe opportuniteiten te kijken.
Als vriendengroep streven wij naar een groot sociaal en maatschappelijk engagement en dit door steun te verlenen aan diverse projecten, zowel regionaal, nationaal, als wereldwijd. Naast onze internationale steun, proberen we ook een maximale bijdrage te leveren een de lokale noden in Deinze en ruime omgeving. Zoals vanouds schenken we uitgebreid aandacht aan drugspreventie en verkeersveiligheid bij jongeren. Ons project Wetenschap en Techniek stimuleert jongeren uit het technisch onderwijs om hogere studies aan te vatten.
Om dit alles te kunnen realiseren organiseren wij diverse evenementen. De opbrengsten hiervan worden integraal besteed aan onze sociale doelen.

Peter De Roo, voorzitter Rotary Club Deinze 2020 - 2021


ENKELE VAN DE sociale projecten DIE WE MET ROTARY DEINZE STEUNEN:School zonder pesten

VOEDSELBANK

HET PROMOTEN VAN WETENSCHAP & TECHNIEK IN HET ONDERWIJS

VERKEERSVEILIGHEID I.S.M. SCHOLEN VAN DEINZE

POLIO+ VIA DE ROTARY FOUNDATION

ROTARY FOR DEVELOPMENT