Rotary Deinze
Service Club | info@rotaryclubdeinze.be | Deinze en Leiestreek

Welkom bij

RCDLogoWAT IS ROTARY? WAAR STAAT ROTArY DEINZE VOOR?Rotary is een vriendenvereniging, een serviceclub die reeds 113 jaar lang “service above self ” in haar logo draagt. Gedurende al die tijd heeft Rotary voor talloze mensen een verschil weten te maken, op de meest verschillende levensdomeinen. Rotary probeert dan ook verder inventief te zijn om actuele noden in de wereld aan te pakken.

Met als jaar thema voor het jaar 2018-2019 : “BE THE INSPIRATION” wil Rotary zijn dynamisch engagement naar de wereld toe, nog eens extra benadrukken. Rotary Club Deinze is een club zijn waar de leden op een actuele manier zich inzetten om dit sociaal engagement te realiseren.

Het 30 jaar geleden door Rotary opgezette “END POLIO NOW” project wordt gesteund door de 1,3 miljoen leden vanuit 35.000 clubs wereldwijd en dit onder de koepel van de Rotary Foundation, We gaan hier niet voor een indijking van deze ziekte, maar voor een totale uitroeiing ervan.

Rc Deinze werkt op lokaal vlak nauw samen met de voedselbank, met de scholengemeenschap en met het stadsbestuur.

  • Rc Deinze coördineert reeds vele jaren de dagen van de verkeersveiligheid waarbij elke laatstejaars middelbaar heel concreet gewezen wordt op het gevaar in het verkeer voor een beginnend chauffeur.

  • Verder worden lagere schoolstudenten en hun ouders gewezen op het belang van technisch georiënteerde studierichtingen (STEM) ondermeer door de organisatie van lokale bedrijfsbezoeken en steunen van workshops in technische scholen.

  • Diverse lokale verenigingen en initiatieven genieten ook reeds jarenlang onze steun (Fonds Jan Filliers, Scholen zonder pesten, MPI Bachte,…).

Om dit alles te financieren organiseren wij fundraising events waarvoor ik jullie van harte uitnodig (zie verder op de website).

Joost Lagast, voorzitter Rotary club Deinze, 2018-2019


ENKELE VAN DE sociale projecten DIE WE MET ROTARY DEINZE STEUNEN:School zonder pesten

VOEDSELBANK

HET PROMOTEN VAN WETENSCHAP & TECHNIEK IN HET ONDERWIJS

VERKEERSVEILIGHEID I.S.M. SCHOLEN VAN DEINZE

POLIO+ VIA DE ROTARY FOUNDATION

ROTARY FOR DEVELOPMENT

 


Wijnevent Rotary Deinze 2019


Dit uniek event vindt, naar jaarlijkse gewoonte, plaats op vrijdag 18 oktober. Er zullen Franse en wereldwijnen worden geselecteerd door bekende de Belgische wijnhuizen.

De opbrengst van de verkoop van de wijnen gaat naar de sociale doelen van onze Rotary Club.
Met name onze initiatieven rond Wetenshap & Techniek, Voedselbank, Verkeersveiligheid, School zonder Pesten en vele andere lokale en internationale initiatieven.

Meer informatie over hoe inschrijven en de avond zelf volgt later.

 

Onze speciale bestelwebsite zal toegankelijk zijn vanaf oktober 2019 http://wijn.rotaryclubdeinze.be.
Of de Web App voor smartphones: http://wijn.rotaryclubdeinze.be/app.
Of contacteer info@rotaryclubdeinze.be.